Zrównoważenie

Zrównoważenie

Firma Riflex Film przykłada wagę do kwestii zrównoważenia oraz ochrony środowiska. Tym samym, dochowujemy zgodności nie tylko z normami ISO 9001 (zarządzanie jakością), lecz także ISO 14001 (zarządzanie środowiskiem).

PVC od zawsze uznawany jest za materiał pozwalający na efektywne korzystanie z zasobów, dzięki długowieczności większości rodzajów zastosowana tego materiału. Przyczynia się do zwiększania bezpieczeństwa naszego życia, a także sprawia, że staje się ono bardziej komfortowe i przyjemne. Dodatkowo niewiele materiałów może równać się z PVC pod względem stosunku kosztów do wydajności.

Wprowadziliśmy programy poprawiające wydajność energetyczną i zmniejszające zużycie elektryczności i wody w procesie produkcyjnym. Stale pracujemy nad poprawą wydajności energetycznej i w ostatnich latach udało nam się zredukować zużycie energii o niemal 20%, głównie dzięki wprowadzeniu nowych technologii systemów napędowych i pomp, lecz także poprzez wymianę w całej fabryce lamp jarzeniowych na oświetlenie LED.

Produkty z PVC wymagają minimalnych zabiegów konserwacyjnych, co przekłada się na ograniczenie dodatkowego zużycia energii, surowców i środków chemicznych w celu zapewnienia ich trwałego działania. W wyniku powyższego zaletą PVC jest długi czas użytkowania, nim produkty z tego materiału staną się częścią łańcucha odpadów.

PVC to przyjazne dla środowiska tworzywo sztuczne. Jest jednym z niewielu tworzyw sztucznych generujących najniższe emisje dwutlenku węgla. PVC jest również tworzywem wykorzystującym najmniejszą ilość energii.

Nasza firma jest członkiem organizacji Vinyl Plus, pracującej nad tym, aby uczynić z PVC zrównoważoną alternatywę.

Dowiedz się więcej o naszych politykach ochrony środowiska

Polityka Ochrony
Środowiska

Firma Riflex Film AB produkuje różne rodzaje folii z PVC i innych polimerów, które w minimalnym stopniu oddziałują na środowisko, tym samym przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju produktów, procesów i usług. Będziemy stale ulepszać nasze produkty, aby spełniać rosnące zapotrzebowanie rynku na produkty zarówno przyjazne dla środowiska, jak i charakteryzujące się wysoką jakością i skutecznością.

Oznacza to, że:

  • Dążymy do ciągłego ulepszania sposobu wykorzystania zasobów oraz technologii
  • Proaktywnie działamy na rzecz minimalizacji oddziaływania naszych produktów na środowisko i zdrowie
  • Uważamy, że wszyscy pracownicy muszą zostać odpowiednio przeszkoleni w kwestiach związanych ze środowiskiem i być świadomi tego, jak kwestie środowiskowe wpływają na funkcje pracy
  • Przestrzegamy prawa i innych przepisów
  • Utrzymujemy dobrą komunikację z klientami, organami władzy i dostawcami w zakresie ochrony środowiska
  • Otwarcie raportujemy prowadzone działania ekologiczne
  • Uważamy nasze działania ekologiczne za długoterminową inwestycję w przyszłe pokolenia

Dowiedz się więcej o naszych politykach
jakościowych

Polityka Jakości

Nasza polityka jakości skupia się na wytwarzaniu i dostarczaniu produktów spełniających wymogi, potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Jeżeli wymogi nie zostaną przez nich formalnie określone, dostarczymy produkt o jakości, którą w oparciu o nasze doświadczenie uznajemy za odpowiednią dla danego zastosowania deklarowanego przez klienta.

Jakość powinna być naturalnym rezultatem wysokiego poziomu kompetencji, dobrej organizacji i zaangażowania naszych pracowników.

Za jakość spełniającą bieżące normy ISO odpowiada system zarządzania, skupiający się na ciągłym jej doskonaleniu. Nasza polityka jakości oraz deklarowane przez nas cele jakościowe są systematycznie monitorowane przez zarząd.